çinan

çinan
f. belə, bu cür

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • cínan — sv/i1 3rd pres cínþ past cán/cinon ptp gecinen to gape, yawn, crack, to break into chinks …   Old to modern English dictionary

  • cinân — (A.) [ نﺎﻨﺝ ] 1. cennetler. 2. bahçeler …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • cinan — ə. «cənnət» c. cənnətlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • CİNAN — (Cennet. C.) Cennetler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CİNAN-I ULÛM — İlm i Kur ân ve imân cennetleri. Maarif i İlâhiye ve tahkikî ve yakinî imân derslerinin okunduğu ulemâ i İslâm ve talebe i ulûm meclisleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BESATİN-İ CİNAN — Cennet bostanları. Cennet bahçeleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CİNUN (CİNAN) — Gece karanlık olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DEHLİZ-İ CİNAN — Revak ı uhreviye mânasında mecazî bir deyimdir. (Bak: Revâk ı uhreviye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÂR-I CİNAN — f. Cennet yurtları. Cennetler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KUSUR-İ CİNAN — Cennet teki köşkler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”